Země – voda

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA

Tento typ tepelných čerpadel patří mezi systémy využívající geotermálního tepla obsaženého v půdě. Tepelná čerpadla typu země/voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -5°C až -8°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zaji...

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA

Tento typ tepelných čerpadel patří mezi systémy využívající geotermálního tepla obsaženého v půdě. Tepelná čerpadla typu země/voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -5°C až -8°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně

Jedná se o zařízení, které je umístěno uvnitř objektu, většinou v technické místnosti. V nabídce naleznete jak provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo).

Jeho hlavní nevýhodou jsou zemní práce, které jsou s jeho instalaci velice úzce spjaty. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (vertikální kolektor). Oba způsoby odnímání tepla vyžadují rozsáhlé zemní práce a nutná úřední povolení. Vertikální kolektory patří mezi nejdražší položky v rozpočtu celého systému vytápění objektu.

Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory horizontální. V případě, že není dostatečné plochy pro horizontální kolektor, je na místě volba kolektoru vertikálního. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení. Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25°C.

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA HP3BW – KOMFORT – VÝKON 7 – 15 KW

Tepelná čerpadla země-voda HP3BW o výkonu 7–15 kW jsou nabízena ve dvou variantách: základní varianta G a komfortní provedení E.

  • Varianta HP3BW – G

Toto tepelné čerpadlo je vhodné k zapojení v jednoduchém topném systému, do kaskády nebo se solárními panely, kde je použita nadřazená regulace.

  • Varianta HP3BW – E

Tepelné čerpadlo HP3AW-E je vybavené v základním provedení vestavným záložním zdrojem tepla, trojcestným ventilem pro přípravu teplé vody, funkcí “legionela”, ekvitermní regulací, diagnostikou a řízením dvou topných okruhů.

TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA HP3BW – VÝKON 19 – 41 KW

Tepelná čerpadla země-voda HP3BW o výkonech 19–41 kW jsou vyráběna v základní verzi G a jsou určena pro větší objekty jako jsou průmyslové prostory, školy, penziony, autosalony atd. Tato tepelná čerpadla můžeme kaskádově zapojovat a dosáhnout tak vysokých výkonů. Při zapojení těchto tepelných čerpadel do kaskády použijme nadřazenou regulaci.

Tepelná čerpadla jsou vybavena scroll kompresorem Mitsubishi a dosahují výstupní teploty vody až 65°C.

 

TEPELNÉ ČERPADLO HP3BW – MODEL B – NOVINKA

Toto čerpadlo může být použito jak pro systémy s uzavřeným primárním okruhem (země-voda), tak rovněž pro systémy s otevřenou smyčkou (voda-voda).

Tepelná čerpadla v provedení model B nabízíme ve výkonech od 7 do 15 kW v případě použití v systému země-voda nebo ve výkonech od 10 do 22 kW v případě použití v systému voda-voda. Varianta TC země-voda model B o výkonech 7 – 15 kW je kompakt s integrovanou regulací a výstupy pro ovládání dvou topných okruhů teplé užitkové vody a doplňkového zdroje. Tepelné čerpadlo je vybaveno scroll kompresorem Mitsubishi a dosahuje výstupní teploty vody až 65°C.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Více

Země – voda