Tepelná čerpadla

PROČ ZVOLIT TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén.

Podle zdroje energie rozlišujeme tepelná čerpadla do...

PROČ ZVOLIT TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén.

Podle zdroje energie rozlišujeme tepelná čerpadla do tří základních kategorií:

 • tepelná čerpadla systému země/voda,
 • tepelná čerpadla systému vzduch/voda,
 • tepelná čerpadla systému voda/voda.

Vytápění tepelnými čerpadly získává v České republice vysokou popularitu. Svědčí o tom růst instalací tepelných čerpadel, a to především tepelných čerpadel systému vzduch/voda. Důvodů, proč se stávají tepelná čerpadla oblíbenými je hned několik. Jednak je to nástup špičkové technologie spirálových kompresorů „SCROLL“, nových druhů chladiv a pro tepelná čerpadla vzduch/voda jsou to bezesporu příznivé klimatické podmínky České republiky.

Dalším nezanedbatelnou výhodou je získání sazby pro tepelná čerpadla D56, která nabízí 22 hodin nízkého tarifu na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti.

Aby správně a hospodárně čerpadlo topilo, bude záležet na návrhu technického řešení a správném zapojení tepelného čerpadla do topného systému.

Naše firma Vám na základě podmínek stavby/objektu navrhne správné technické řešení a poradí s výběrem vhodného tepelného čerpadla s ohledem na poměr investice a výkonu při zachování komfortu tepelné pohody. Tepelné čerpadlo je investice, která se při správném technickém řešení vrátí již za několik roků.

Více

Tepelná čerpadla 

Podkategorie

 • Vzduch – voda

  TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA

  Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s instalací tepelného čerpadla země/voda.

  Pořizovací cena čerpadla a s ním spojené náklady budou u systému vzduch/voda vždy nižší.

  Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda většinou  provozována v tzv. bivaletním provozu.

  Znamená to, že pro vypočtený bod bivalence (zpravidla je hodnota bodu kolem -3°C až -5°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravidla elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje souběžně.

  Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20°C, lze se setkat i s čerpadly pracujícími až do -25°C.

  Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď ze dvou jednotek – venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. V případě děleného provedení, též nazýváme splitové provedení, nebo-li „split“, venkovní část nasává okolní vzduch a je většinou umístěna vedle domu nebo na střeše, vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody a topného systému. Na trhu jsou rovněž vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. U tohoto typu je nutné propojit jednotku vhodným vzduchotechnickým potrubím přes obvodovou zeď s vnějším prostředím k zajištění přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu. Množství protékaného vzduchu činí řádově tisíce m3/h.

  Hlučnost tepelných čerpadel je neustále předmětem diskuze. Případným budoucím problémům lze předejít správným zvolením místa pro instalaci venkovní jednotky.  Hlučnost tepelného čerpadla je způsobena vzduchem protékajícím přes kondenzátor venkovní jednotky a samotným kompresorem, pokud je součástí venkovní jednotky. Tento hluk by mohl při chodu čerpadla rušit jak přímo uživatele objektu, tak sousedy. Problémům rovněž předejdete vhodnou volbou vzduchových čerpadel, řada kvalitních vzduchových čerpadel dnes udává hodnotu akustického tlaku rovnající se hodnotě kolem 40dB(A).

  Jak již bylo zmíněno, je výkon tepelného čerpadla závislý na teplotě okolního vzduchu. Proto není vhodné jejich použití do horských oblastí s dlouhotrvajícími nízkými venkovními teplotami. Často pak připíná doplňkový zdroj tepla což sebou pochopitelně přináší i rostoucí provozní náklady.

  INVERTOROVÉ TEPELNÉ ČERPADLO

  SPLITOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO

  KOMPAKTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO

 • Země – voda

  TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA

  Tento typ tepelných čerpadel patří mezi systémy využívající geotermálního tepla obsaženého v půdě. Tepelná čerpadla typu země/voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -5°C až -8°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně

  Jedná se o zařízení, které je umístěno uvnitř objektu, většinou v technické místnosti. V nabídce naleznete jak provedení kompaktní (tepelné čerpadlo včetně zásobníku na teplou užitkovou vodu a doplňkového zdroje), tak provedení standardní (pouze tepelné čerpadlo).

  Jeho hlavní nevýhodou jsou zemní práce, které jsou s jeho instalaci velice úzce spjaty. Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty (vertikální kolektor). Oba způsoby odnímání tepla vyžadují rozsáhlé zemní práce a nutná úřední povolení. Vertikální kolektory patří mezi nejdražší položky v rozpočtu celého systému vytápění objektu.

  Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory horizontální. V případě, že není dostatečné plochy pro horizontální kolektor, je na místě volba kolektoru vertikálního. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení. Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

  Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25°C.

  TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA HP3BW – KOMFORT – VÝKON 7 – 15 KW

  Tepelná čerpadla země-voda HP3BW o výkonu 7–15 kW jsou nabízena ve dvou variantách: základní varianta G a komfortní provedení E.

  • Varianta HP3BW – G

  Toto tepelné čerpadlo je vhodné k zapojení v jednoduchém topném systému, do kaskády nebo se solárními panely, kde je použita nadřazená regulace.

  • Varianta HP3BW – E

  Tepelné čerpadlo HP3AW-E je vybavené v základním provedení vestavným záložním zdrojem tepla, trojcestným ventilem pro přípravu teplé vody, funkcí “legionela”, ekvitermní regulací, diagnostikou a řízením dvou topných okruhů.

  TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ-VODA HP3BW – VÝKON 19 – 41 KW

  Tepelná čerpadla země-voda HP3BW o výkonech 19–41 kW jsou vyráběna v základní verzi G a jsou určena pro větší objekty jako jsou průmyslové prostory, školy, penziony, autosalony atd. Tato tepelná čerpadla můžeme kaskádově zapojovat a dosáhnout tak vysokých výkonů. Při zapojení těchto tepelných čerpadel do kaskády použijme nadřazenou regulaci.

  Tepelná čerpadla jsou vybavena scroll kompresorem Mitsubishi a dosahují výstupní teploty vody až 65°C.

   

  TEPELNÉ ČERPADLO HP3BW – MODEL B – NOVINKA

  Toto čerpadlo může být použito jak pro systémy s uzavřeným primárním okruhem (země-voda), tak rovněž pro systémy s otevřenou smyčkou (voda-voda).

  Tepelná čerpadla v provedení model B nabízíme ve výkonech od 7 do 15 kW v případě použití v systému země-voda nebo ve výkonech od 10 do 22 kW v případě použití v systému voda-voda. Varianta TC země-voda model B o výkonech 7 – 15 kW je kompakt s integrovanou regulací a výstupy pro ovládání dvou topných okruhů teplé užitkové vody a doplňkového zdroje. Tepelné čerpadlo je vybaveno scroll kompresorem Mitsubishi a dosahuje výstupní teploty vody až 65°C.

  SOUBORY KE STAŽENÍ

 • Voda – voda

  TEPELNÁ ČERPADLA VODA – VODA

  Tepelné čerpadlo typu voda-voda využívá obnovitelnou energii podzemní vody. Vodu z jedné studny čerpáme a po odebrání tepla jí druhou studnou vracíme. U tepelných čerpadel voda-voda dosahujeme nejlepších topných faktorů. Voda musí být k dispozici v dostatečném množství a kvalitě.

 • Bazénová tepelná čerpadla

  BAZÉNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

  Bazénové tepelné čerpadlo nabízí vysoké úspory energie oproti tradičním metodám ohřevu bazénu. Rozdílem je vysoká energetická úspora získáváním tepla ze vzduchu. Z každé vložené kilowatty elektrické energie získáme téměř 7 kW výkonu topení. K rychlému dosažení nejvyšší účinnosti a výkonu využívá nejmodernější japonskou technologii – invertorové řízení kompresorové technologie.

  Použitím kombinace kvalitního kompresoru a pomaluběžného ventilátoru dosahuje jednotka při chodu mimořádné tichosti.

   

   

   

  VÝHODY:

  • invertorová technologie
  • elektronický expanzní ventil
  • kvalitní titanový výměník pro slanou i mořskou vodu zaručující odolnost vůči korozi
  • tepelné čerpadlo je navrženo pro provoz v teplotách 0–43 °C
  • 4-cestný ventil zajišťují rychlé rozmrazování, což zvyšuje efektivitu
  • stříbrné sváry potrubí
  • mimořádně tichý chod díky pomaluběžnému ventilátoru
  • nový design digitálního panelu pro snadné ovládání
  • snadná instalace
  • jednoduchá údržba

  Výroba bazénových čerpadel probíhá ve standardu ISO9001. Každá jednotka prochází zátěžovým testem ve zkušebně výrobního závodu.

  Záruka 5let na kompresor a výměník, 2 roky na ostatní součástky